Atelier de arhitectură cu noimă
Termeni și condiții


Ultima actualizare: 12.07.2023

Înainte de a utiliza www.aplusnoima.ro, vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile prezentate mai jos. Accesul și utilizarea acestui site implică acceptarea necondiționată a acestor termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu oricare din prevederile de pe această pagină, vă rugăm să nu utilizați acest site.

1.

Termeni și definiții


Noi, ne - APLUSNOIMA SRL, denumită și A+noima, persoană juridică română, cu numărul de identificare fiscală RO38326013, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J22/315/2017.

Site - toate paginile de internet disponibile la adresa www.aplusnoima.ro, precum și subdomeniile asociate. Site-ul este operat de APLUSNOIMA SRL.

Utilizator - fiecare persoană sau entitate care accesează site-ul.

2.

Modul de aplicare


Termenii și condițiile prezentate pe această pagină se aplică la fiecare accesare www.aplusnoima.ro și în cazul oricărei acțiuni realizate de către un utilizator pe oricare din paginile de internet ale site-ului, fără nicio excepție.

3.

Informațiile prezentate 


3.1. Proiecte și Jurnal de șantier
Proiectele și inițiativele prezentate pe site au caracter informativ și nu reprezintă, în nicio situație, recomandări de abordare creativă sau tehnică a unor proiecte sau situații cu caracter sau context similar. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru modul în care utilizatorul site-ului decide să folosească informațiile prezentate pe www.aplusnoima.ro.

3.2. Contact
Informațiile de contact afișate pe site au caracter informativ, iar comunicarea acestora nu obligă A+noima la acceptarea inițierii unei legături de comunicare ori colaborare și nici la continuitatea unui astfel de raport.

Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile de contact afișate pe site în funcție de necesitate fără notificarea prealabilă a utilizatorilor.

În timp ce depunem toate eforturile pentru a asigura corectitudinea și actualitatea informațiilor prezentare pe site, nu excludem posibilitatea unor inexactități sau apariția unor erori de prezentare.

4.

Proprietatea intelectuală


Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului și a designului acestui site, inclusiv - dar fără a se limita la -  text, grafică, imagini, logo-uri, videoclipuri și alte materiale, aparțin APLUSNOIMA SRL sau altor entități terțe licențiate.

Utilizatorii nu au dreptul de a copia, reproduce, distribui, transmite, expune public sau crea lucrări derivate din conținutul acestui site fără consimțământul scris al proprietarului drepturilor de autor.

A+noima este o marcă înregistrată la OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.


5.

Răspunderea


Utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele prejudicii cauzate de folosirea necorespunzătoare a informațiilor prezentate pe site și nici pentru orice daune sau prejudicii rezultate din utilizarea sau imposibilitatea utilizării acestui site.
Informațiile prezentate pe site-ul www.aplusnoima.ro nu constituie un sfat tehnic, creativ, financiar ori de altă natură.

Ne angajăm să păstrăm confidențialitatea datelor utilizatorilor prelucrate prin mecanisme de tip cookies, conform Politicii de cookie-uri afișate pe site.

Ne angajăm să protejăm și să păstrăm confidențialitatea datelor introduse de utilizatori prin intermediul formularului de contact sau a formularului de abonare la newsletter. Folosim aceste date exclusiv în scopul de comunicare declarat, conform prevederilor Politicii de confidențialitate afișate pe site.

Prin utilizarea formularului de contact sau a formularului de abonare la newsletter, utilizatorii își asumă corectitudinea datelor introduse și dreptul de utilizare al acestora.

Utilizatorii își asumă responsabilitatea, în acord cu legislația română și europeană în vigoare, pentru completarea formularului de contact sau a formularului de abonare la newsletter cu date care aparțin altor persoane sau entități juridice.

6.

Dispoziții finale 


Ne rezervăm dreptul de a modifica termenii și condițiile de față în orice moment, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor. Orice modificare adusă termenilor și condițiilor este valabilă imediat după publicarea pe acest site, iar responsabilitatea de a se pune la curent cu noua formă a termenilor și condițiilor le revine utilizatorilor.
Utilizarea continuă a acestui site după publicarea modificărilor reprezintă acceptarea din partea utilizatorilor a acestor modificări.

Termenii și condițiile sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legile statului român. Orice litigiu ce rezultă în legătură termenii și condițiile va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor competente din România.

Pentru orice întrebări legate de termeni și condiții sau sesizări legate de utilizarea site-ului, vă rugăm să ne contactați la adresa de email [email protected] sau în scris, la adresa Aleea Mihail Sadoveanu 42B, mansardă, cam. 6, Iași, 700489, mun. Iași, jud. Iași.


descoperă proiecte cu noimă